behandeling van Chronische pijn en emotionele klachten

Wat doet een osteopaat

Kennismaking

Een osteopaat onderzoekt het lichaam op bewegingsbeperkingen. Door het opheffen van beperkingen, heeft het lichaam weer ruimte voor herstel en kunt u weer klachtenvrij door het leven.

 

Alle spieren, organen en zelfs botdelen bewegen ten opzichte van elkaar. Dit is de basis van een gezond functionerend lichaam. Zodra die beweging om een of andere reden stagneert, beginnen de problemen. Zo kunnen darmproblemen tot vermoeidheidsproblemen leiden en kan een chronische rugpijn veroorzaakt worden door bijvoorbeeld menstruatieproblemen. Het herstellen van de bewegingsbeperkingen in het lichaam is (onder andere) het werk van een osteopaat...

Inzicht in symptomen leidt tot oplossing en preventie van klachten
Therapie verloop

 Een osteopaat onderzoekt 3 systemen in het lichaam:

  • Organen
  • Wervelkolom
  • Cranio-sacrale systeem 

De patiënt werkt aan zijn of haar genezing door zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de klachten. Dit is onder andere mogelijk door goed te luisteren naar wat het lichaam (fysiek) aangeeft.

 

1. Pijn is een signaal van het lichaam waarmee het aangeeft dat je over een grens gaat. 

2. Een tweede mogelijkheid is bijvoorbeeld, door voedingsadviezen op te volgen. 

3. De derde en zeker niet de minst belangrijkste is te werken aan psychische problemen die je dagelijks tegenkomt (werk, thuis, familie). Vraag je eens af waarom steeds dezelfde obstakels terugkeren in je leven. 

 

Osteopathisch onderzoek 

Bij een osteopathisch onderzoek wordt het gehele lichaam bekeken. Hierbij komen de 3 systemen (organen, wervelkolom, cranio-sacraal) aan bod en zoek ik naar de bewegingsbeperking in de desbetreffende systemen. Verder maak ik gebruik van mijn intuïtieve vermogen om energetische blokkades op te sporen en in evenwicht te brengen. Aan de hand hiervan kan ik samen met de gegevens uit het vraaggesprek een behandelplan opstellen.  

 

Voordat een osteopaat kan gaan behandelen, moet hij eerst onderzoeken waar de klacht vandaan komt. Hierbij staat de oorzaak van de klacht centraal. Een osteopaat onderzoekt niet alleen de regio waarin de klacht optreedt, maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar hij de oorzaak aantreft

 

Het toepassen van alle osteopathische technieken gebeurt alleen met de handen. Het doel van de behandeling is de dysbalans te verhelpen, zodat het lichaam weer zelf aan de slag kan om het evenwicht verder te herstellen. 

  

Wat houdt een osteopathische behandeling in?

Een behandeling door een osteopaat gebeurt alleen met de handen. Het doel van de behandeling is beweging te creëren, zodat het lichaam weer zelf aan de slag kan om het evenwicht verder te herstellen.

 

Door gebruik te maken van verschillende technieken, zijn de bewegingsbeperkingen te verhelpen. 

 

Een osteopathisch consult bestaat uit:

  1. Osteopathische behandeling
  2. Uitleg over voedings- en bewegingsadvies
  3. Gesprek over emotionele/ psychische zaken die van invloed zijn op de klachten.
  4. Een mix van het bovenstaande. 

De behandeling bestaat uit een directe of indirecte beïnvloeding van botten, spieren en organen om hun beweging te herstellen. Een osteopaat gebruikt hiervoor alleen zijn handen. Hiermee kan hij alle systemen van het menselijk lichaam positief beïnvloeden. De behandelingen zijn er op gericht het zelfregulerende vermogen van het lichaam te stimuleren, zodat correctie automatisch plaatsvindt. Bij de behandeling kan de osteopaat gebruik maken van verschillende technieken. 

 

Deze technieken zijn: 

 

1. Orgaantechnieken om de doorbloeding en de beweeglijkheid van het orgaan te bevorderen waardoor het beter gaat functioneren. Afvalstoffen kunnen zo bijvoorbeeld weer beter worden afgevoerd. Verder zorgt de osteopaat voor ontspanning van de organen en heft hij eventuele "verklevingen" op. 

 

2. Manipulaties en mobilisaties van de wervelkolom en andere gewrichten. Een manipulatie is een manier om een botstuk dat immobiel is met een snelle beweging los te maken, het zogenaamde 'kraken'. Een manipulatie wordt zeer rustig, ontspannen en pijnloos uitgevoerd. Doel van het weer beweeglijk maken van een gewricht (in de wervelkolom of aan armen en benen) is het weer optimaal te laten bewegen van deze gewrichten zodat een lichaam beweegt zonder beperkingen. Anderzijds worden deze technieken gebruikt om zo direct en indirect de doorbloeding en functie van organen, spieren, zenuwen etc. te beïnvloeden. 

 

3. Cranio-sacrale technieken om de botdelen van de schedel en het heiligbeen weer goed in balans te brengen en de hersenvliezen te ontspannen. Een schedel bestaat uit botstukken die bewegen ten opzichte van elkaar. Dat is maar goed ook, anders betekende bijna elke val op het hoofd een schedelbreuk. Verstoring van de beweging van deze botstukken kan schadelijke effecten hebben op verschillende lichaamsfuncties en onder andere rugpijnen, kaak en aangezichtspijnen, migraine etc. veroorzaken. Door zachte manipulatie van de schedel kan een osteopaat de verstoring opheffen.